Boeken of vragen? Booking or questions?

boeking enkel telefonisch/booking only by phone